Homepage

Speichern und Laden von Kopien einer Website

by admin .

Während der Arbeit an Inhalt und Design einer Website können Sie mehrere Kopien jeder Site auf dem Server speichern und die Sites anhand der gespeicherten Kopien wiederherstellen (auch als Snapshots bezeichnet). Das Speichern von Site-Kopien kann in den folgenden Fällen nützlich sein:

Sie möchten mehrere Versionen derselben Website erstellen, um sie später zur Überprüfung zu laden, die am besten gestaltete oder geeignetste Version auszuwählen und sie im Internet zu veröffentlichen.
Sie möchten das Design oder den Inhalt der Website grundlegend ändern oder experimentieren, müssen aber sicher sein, dass Sie die Änderungen sicher rückgängig machen können, falls etwas schief geht.
Hinweis: Bilder aus den Modulen der Bildergalerie werden nicht in Snapshots gespeichert. Die Bilder werden in Ihrem Kundenkonto gespeichert.

So speichern Sie das aktuelle Design und den Inhalt einer Website:

Klicken Sie im Hauptmenü des Presence Builder-Editors auf das Symbol Bild 69743 neben der Option Speichern.

Hinweis: Wenn Sie auf Speichern klicken, wird eine Schnellspeicherkopie der Website unter dem Namen Automatisch gespeicherter Snapshot gespeichert. Sie können eine Site später aus dieser Kopie wiederherstellen, indem Sie im Hauptmenü auf Wiederherstellen klicken.

Wählen Sie in der sich öffnenden Liste einen freien Speicherplatz, geben Sie einen Namen für die Sicherungskopie ein, und klicken Sie auf Speichern.

So stellen Sie eine Site aus einer gespeicherten Kopie wieder her:

Klicken Sie im Hauptmenü des Presence Builder-Editors auf das Symbol Bild 69743 neben der Option Wiederherstellen.

Hinweis: Wenn Sie auf Wiederherstellen klicken, wird eine Site aus der Schnellspeicherkopie wiederhergestellt, die beim letzten Klicken auf Speichern erstellt wurde.

Wählen Sie in der sich öffnenden Liste eine Site-Kopie aus und klicken Sie auf Laden.

Klicken Sie auf Ja, um zu bestätigen, dass Sie die Site wiederherstellen möchten.

So laden Sie eine Site-Kopie herunter:

Klicken Sie im Hauptmenü des Presence Builder-Editors auf das Symbolbild 69743 neben der Option Speichern.
Suchen Sie die Kopie, die Sie herunterladen möchten, und klicken Sie auf das Symbol Bild 69186.gif (Download).
Wählen Sie das Verzeichnis auf Ihrem Computer, in dem Sie die Datei speichern möchten, und klicken Sie auf OK.

So laden Sie eine Kopie der Website hoch:

Klicken Sie im Hauptmenü des Presence Builder-Editors auf das Symbol Bild 69743 neben der Option Wiederherstellen.
Klicken Sie auf das Symbol Bild 69187.gif (Hochladen) neben dem Slot, in den Sie die Kopie hochladen möchten.
Suchen Sie nach der Snapshot-Datei im SSB-Format und wählen Sie sie aus.
Wenn Sie eine Site aus dem hochgeladenen Snapshot wiederherstellen möchten, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Laden.

So entfernen Sie eine Site-Kopie:

Klicken Sie im Hauptmenü des Presence Builder-Editors auf das Symbolbild 69743 neben der Option Speichern.
Suchen Sie die Site-Kopie, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf das entsprechende Symbol Bild 69190.gif (Entfernen).

Grayscale Investments manages over $ 9 billion in crypto assets

by admin .

Grayscale Investments now manages over $ 9 billion in crypto.

The Bitcoin Trust is by far its most popular investment fund.

The increased interest of investors was accompanied by a strong market recovery.

Digital asset management firm Grayscale Investments has revealed that its assets under management have exceeded $ 9 billion. It also suggests that the future holds much higher growth.

Digital asset management firm Grayscale Investments provided an update on its holdings, which now exceed $ 9 billion. The company increased its already sizable holdings in 2020, buying almost 20,000 BTC in the week following the halving.

Net AUM: Grayscale Investments

Barry Silbert, founder and CEO of parent company Digital Currency Group, also noted the sharp increase in interest in Crypto Trader. Silbert tweeted shortly after the update that Grayscale added $ 500 million to assets under management in one day.

This rising investment is a sign of a migration to the crypto market on the part of historical investors and large corporations. Several companies, including Jack Dorsey’s Square company, have invested their reserves in bitcoin.

Microstrategy has invested over $ 400 million in bitcoin. Company CEO Michael Saylor has repeatedly spoken of bitcoin’s security as a hedge after he was skeptical at one time about the asset class.

Grayscale performance improves across the board

Since the start of the year, Grayscale has increased its holdings. The company’s bitcoin fund now stands at just over $ 7.6 billion, making it by far its primary investment vehicle. The trust grew by $ 1.6 billion in the first half of 2020 alone.

It is followed by the Grayscale Ethereum Trust, which manages $ 1.1 billion in assets, slightly less than the bitcoin trust. It is nevertheless one of the best performing options for Grayscale this year, with over 58 million added this year. Ethereum has grown 237% year-to-date.

With Ethereum 2.0 on the horizon, investors are hopeful that the profit potential will be greater in the future. Other trusts are far behind bitcoin and Ethereum, but have still seen tremendous growth. Next are Ethereum Classic and Bitcoin Cash Trusts, with $ 64.8 million and $ 46 million in assets under management, respectively.

Wieloryby Bitcoinów muszą zrezygnować z nadchodzącej okazji. Oto dlaczego

by admin .

Cena Bitcoina w ciągu ostatnich 24 godzin bardzo się zmieniła, ale cała społeczność była pod obserwacją rynku. Z analityków śledzących różne metryki i zmiany w wolumenie, CryptoQuant CEO zaobserwował odrobinę aktywności od strony wieloryba, lub śmiem twierdzić, brak aktywności.

Ki Yong Ju zaznaczyła na twitterze, że wskaźnik wielorybów na giełdzie rośnie od 17 września, ale w ciągu ostatnich kilku godzin napływy wielorybów na wykresach uległy spowolnieniu. Pojawiły się oznaki akumulacji na poziomie 10.300 dolarów i razem wzięto pod uwagę, że BTC może wcześniej odzyskać równowagę po ostatnich stratach z powodu handlu wielorybami.

Jednakże, przy zdrowych podstawach na rynku, jakikolwiek wpływ wielorybów Bitcoin może być ostatnią rzeczą, jakiej w tej chwili potrzebuje przestrzeń.

Ruch wielorybów Bitcoin Whales i długoterminowe rajdy

Znaczenie Bitcoin Whales jest niezachwiane w przestrzeni zasobów cyfrowych. Zwiększanie ich pozycji na rynku często prowadzi do organicznego wzrostu aktywów, ponieważ podaż skraca się, a popyt pozostaje wysoki. Odgrywają one również znaczącą rolę w kontrolowaniu presji kupujących/sprzedających, utrzymując kontrolę nad wysoką sprzedażą detaliczną lub zakupami. Jednak zawsze jest to wynik tymczasowy, gdy ruch wielorybów powoduje ucieczkę byków.

Drastyczne zmiany cen na wykresach i inwestorzy detaliczni są wciągani w ten proces. Tworzy to poziom FOMO, który prowadzi do tego, że pożądane jest szybkie osiąganie zysków. Tego właśnie nie potrzebuje już przestrzeń Bitcoinów.

Z dna rynku w przedziale blisko 10.000 dolarów, dla przestrzeni, ważne jest, że byczy rajd przychodzi na grzbiecie zbiorowego wolumenu detalicznych i instytucjonalnych. Pompa błyskowa i zrzut wpływają na długoterminową pozycję Bitcoin’a na rynku, ponieważ powoduje poziom niepewności wśród handlowców detalicznych.

Z drugiej strony, rozwój po stronie instytucjonalnej może być błogosławieństwem

90% inwestorów instytucjonalnych w celu zwiększenia inwestycji w Bitcoin

Według badania przeprowadzonego przez firmę ubezpieczeniową Cryptocurrency Evertas, 90% akredytowanych osób ma zamiar poprawić swoją pozycję w aktywach cyfrowych. Tymczasem kolejne 26% respondentów uważa, że w ciągu najbliższych kilku lat „drastycznie“ zwiększy swoje inwestycje w Bitcoin i inne aktywa.

Taki rozwój sytuacji ma znaczenie dla poprawy nastrojów na rynku wokół Bitcoinu i obecnie pozytywne wiadomości przyczynią się w znacznym stopniu do umocnienia trendu cenowego BTC.

Dlatego też, zamiast szybkiej 5% podwyżki w ciągu kilku godzin, społeczność powinna mieć nadzieję na przeciągnięcie się o 10% w ciągu najbliższego miesiąca, zanim rynek Bitcoin’u u ulegnie bezpośredniemu wzrostowi cen.